Werkplekonderzoek

Uiteraard is het het belangrijkst om te zorgen dat werknemers op een prettige en gezonde manier hun werk kunnen volhouden. Een goed ingerichte werkomgeving is hierbij een voorwaarde. Tijdens een werkplekonderzoek wordt gekeken naar de inrichting van de werkplek en op welke manier iemand hier zijn taken uitvoert. Hieruit komen adviezen om klachten in de toekomst te voorkomen. Als werknemers wel klachten hebben, maar (nog) niet zijn uitgevallen, kan een werkplekonderzoek ook nuttig zijn.

Arbeidsassessment

Als alleen een advies niet voldoende is om iemand aan het werk te houden, kan een arbeidsassessment plaatsvinden. Dit assessment bestaat uit een observatie op de werkvloer en meerdere gesprekken met de werknemer. Tijdens dit assessment breng  ik wensen, fysieke, psychische en cognitieve mogelijkheden (waaronder belastbaarheid), belemmeringen, kwaliteiten en noodzakelijke arbeidsomstandigheden t.a.v. blijven uitvoeren van het eigen werk in kaart. De uitkomsten van het assessment worden vastgelegd in een rapportage die besproken kan worden met de leidinggevende. Op basis hiervan kunnen adviezen volgen voor verdere training op de werkplek (Jobcoaching) of behandeling (ergotherapie). 

Jobcoaching

Tijdens een jobcoaching- traject begeleid ik iemand op de werkplek om eigen of ander werk uit te voeren. Hierbij gaat het om het observeren en trainen van het handelen in de praktijk, dus op de werkplek. 

Re- integreren in eigen werk/ ander werk bij de eigen werkgever (1e spoor)

Op het moment dat medewerkers langdurig zijn uitgevallen, of dreigen uit te vallen, wordt een 1e spoor ingezet. Ook hierbij start het traject met een arbeidsassessment waarbij wensen, mogelijkheden en beperkingen in kaart worden gebracht. Na het assessment zijn ook de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk in kaart gebracht en ligt er een advies over hoe een goede re- integratie kan worden bevorderd. Er wordt ook een inschatting gegeven in hoeverre terugkeer naar het eigen werk binnen de wachttijd haalbaar zal zijn (uiteraard in overleg met de bedrijfsarts). Tijdens het traject is begeleiding bij de evt. aanpassingen en opbouw van het werk mogelijk. 

Op het moment dat terugkeer naar het eigen werk niet meer mogelijk blijkt, kan ik meedenken welk werk binnen de organisatie dan wel passend zou kunnen zijn. Op basis van de uitkomsten van het arbeidsassessment, kan in overleg gekeken worden welke functies bij het opgestelde pakket van eisen passen. Vervolgens kan het werken in de nieuwe functie ook op de werkplek zelf begeleid worden (Jobcoaching).

Re- integreren in ander werk bij een andere organisatie (2e spoor)

Als iemand na een jaar nog niet in zijn eigen werk is teruggekeerd, en de verwachting is dat dit niet binnen de wachttijd gaat lukken, wordt er een 2e spoor- traject ingezet. Binnen dit traject stel ik met de werknemer een persoonlijk profiel en een beroepenprofiel op, werken we toe naar kansrijk en pro- actief zijn in netwerken en solliciteren en verzorg ik een rapportage die gebruikt kan worden voor de WIA- aanvraag. Ook begeleid ik de medewerker bij het doen van de WIA- aanvraag.